15,000 تومان متر مربع

طراحی پلان طبق تعرفه سازمان شامل:

-نقشه های فاز 1 برای تایید شهرداری و نقشه های فاز 2 اجرایی
-ارائه آلترناتیو به صورت دو بعدی و سه بعدی realtime
-ارائه تغییرات مورد نظر کارفرما
– برداشت وضع موجود پروژه Asbuilt
-ارائه آلترناتیو به صورت دو بعدی و سه بعدی بدون طراحی داخلی و متریال میباشد

مجموع ناحیه (متر مربع)
قیمت محصول

توضیحات

برآورد های انجام شده به صورت تقریبی خواهد بود و برای براورد دقیق با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید