19,000 تومان متر مربع

طراحی پلان طبق تعرفه سازمان شامل: -نقشه های فاز 1 برای تایید شهرداری و نقشه های فاز 2 اجرایی -ارائه آلترناتیو به صورت دو بعدی و سه بعدی realtime -ارائه تغییرات مورد نظر کارفرما – برداشت وضع موجود پروژه Asbuilt -ارائه آلترناتیو به صورت دو بعدی و سه بعدی بدون طراحی داخلی و متریال میباشد

مجموع ناحیه (متر مربع)
قیمت محصول

توضیحات

برآورد های انجام شده به صورت تقریبی خواهد بود و برای براورد دقیق با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید